Pályázati felhívás

 

A Szeged Első Lions Club 2020. február 15-én rendezi hagyományos jótékonysági bálját. A bál bevételeiből non profit szervezeteket kívánunk támogatni. Ezen szervezetek kiválasztására pályázatot hirdetünk.

Pályázat célja

A Szeged Első Lions Club támogatni kívánja a Szeged és Szeged környékén tevékenykedő azon szervezeteket, melyeknek céljai összeegyeztethető a Szeged Első Lions Club, vagy a Lionsmozgalom céljaival, elveivel.

A pályázat tartalmi elemei

  • Pályázó neve és adatai (cím, adószám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma)
  • Pályázó tevékenységének bemutatása
  • Igényelt összeg
  • Az összeg felhasználási célja 

Támogatásban csak a következő szervezetek részesülhetnek: 

az illetékes bíróságnál bejegyzett, vagy annak nyilvántartásában szereplő alapítvány, egyesület, vagy non-profit kft., amely:

  • nem áll csőd, felszámolás, végelszámolás hatálya alatt,
  • vele szemben végrehajtási eljárás nincs folyamatban,
    • köztartozása nincs semmilyen adónemben,
    • hatóság a támogatás igénylését megelőző 3 évben vele szemben jogerősen nemállapított meg jogsértést.

A pályázati anyagot PDF dokumentumban cégszerűen aláírva elektronikus módon kell eljuttatni a szegedelsolionsclub@gmail.com címre.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019.12.30 12:00 óra

 

Pályázattal kapcsolatos kérdéseiket kérjük küldjék meg a szegedelsolionsclub@gmail.com címre.


Hogyan lehet Lions Club tag?

A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során.

További információk a belépésről vagy Lépj velünk kapcsolatba